Politika zasebnosti
in varstva osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta fbcziri.si

Uradno ime podjetja: Floorball klub Žiri Sedež podjetja: Loška cesta 1, p.p. 65, 4226 Žiri Kontakt: info@fbcziri.si

1. Splošne določbe

Floorball klub Žiri se zaveda pomena varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta fbcziri.si, ki vključuje vse spletne strani in podstrani z vsemi vključenimi storitvami. Kot upravljalec spletnega mesta si Floorball klub Žiri pridržuje pravico, da Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. V ta namen uporabnike prosimo, da pred uporabo spletnega mesta Floorball klub Žiri preverijo datum zadnje spremembe.

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s posamezniki, za namen obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah, dogodkih, ipd. s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih mestih. Od prejetih elektronskih sporočil s strani interesentov za obveščanje preko obrazca na spletni strani si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke: naslov elektronske pošte, ime, priimek, telefonsko številko. Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. V primeru uporabe spletnega mesta fbcziri.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja s Politiko varstva osebnih podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta fbcziri.si ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta fbcziri.si. Floorball klub Žiri tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnega mesta fbcziri.si posredujete (komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke Floorball klub Žiri, statistične obdelave, analize in priprave poročil, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje).

3. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta Floorball klub Žiri ali na e-naslov info@fbcziri.si oziroma dokler na e-naslov info@fbcziri.si ne posredujete svoje pisne zahteve za umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke najkasneje v petnajstih (15) dneh trajno izbrišemo. V kolikor bi na Floorball klub Žiri prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, najkasneje v petnajstih (15) dneh trajno izbrisali. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 36 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Spletno mesto fbcziri.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za fbcziri.si. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

6. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko kadarkoli zahteva: Pravico do dostopa podatkov Pravico do popravka Pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«) Pravico do omejitve obdelave Pravico do prenosljivosti podatkov Pravico do ugovora Pravico do dostopa do podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Floorball klub Žiri dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo: Nameni obdelave, Vrste osebnih podatkov, Uporabniki in kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah in mednarodnih organizacijah, Kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, Obstoj pravice, da se od upravljalca zahteva popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem organu. Na podlagi zahteve posameznika, Floorball klub Žiri zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. 2. Pravica do popravka Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Floorball klub Žiri brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Floorball klub Žiri brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Floorball klub Žiri pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati: Kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga. Kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi neposrednega trženja. Kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom, kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati. 4. Pravica do omejitve obdelave Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Floorball klub Žiri omeji obdelavo, kadar: Posameznik oporeka točnost podatkov, in sicer za obdobje, ki je upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov. Je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe. Floorball klub Žiri osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 5. Pravica do prenosljivosti podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Floorball klub Žiri, v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga Floorball klub Žiri, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni pri tem oviral, kadar: Obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi, Se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 6. Pravica do ugovora Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Floorball klub Žiri ali tretja oseba. Floorball klub Žiri mora prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora izvede s preklicem dane osebne privolitve.

7. Piškotki

Za pravilno delovanje spletnega mesta fbcziri.si in boljšo uporabnikovo izkušnjo uporabljamo piškotke. Floorball klub Žiri spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z veljavno zakonodajo (Zakonom o elektronski komunikaciji; ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/2012 in nasl.). Kot uporabnik spletnega mesta fbcziri.si lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Vse o piškotkih in podatki o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletnem mestu fbcziri.si, so podrobneje predstavljeni v Pravilniku o piškotkih.

8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Zahtevo lahko pošlje preko e maila info@fbcziri.si ali pisno po pošti na sedež kluba. V primeru, da bi Floorball klub Žiri želel nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo Posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z našega spletnega mesta kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si. Floorball klub Žiri spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletnem mestu fbcziri.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

9. Končne določbe

Ta politika je objavljena na spletnem mestu fbcziri.si in začne veljati s 7.8.2020.

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnem mestu fbcziri.si so last Floorball kluba Žiri in jo lahko uporabniki uporabljate le za nekomercialne namene. Vse pravice so pridržane. Brez dovoljenja Floorball kluba Žiri je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati in v kakršnikoli obliki obdelovati vsebine spletnega mesta fbcziri.si

Pridržki

Floorball klub Žiri bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Floorball klub Žiri tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s tega spletnega mesta, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s tega spletnega mesta. Floorball klub Žiri ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih mest, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih mestih ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Za vse dodatne informacije in pooblastila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov fbcziri.si se obrnite na: Floorball klub Žiri Loška cesta 1, p.p. 65 4226 Žiri E-pošta: info@fbcziri.si