Članarina / Vadnina

Stroške poravnate pri blagajniku po ali pred treningom do 1.12.2020. Izjemoma lahko stroške plačate v dveh delih. Obveznosti je potrebno poravnati do 1.3.2021 blagajniku Roku Mlinarju (na treningih v ponedeljek ali sredah).